Umeå universitet kan utnyttjas vid hackerattack

Umeå universitets servrar kan komma att användas vid framtida överbelastningsattacker

Försvarsmaktens server utnyttjades 2013 i en överbelastningsattack mot amerikanska banker för att slå ut deras IT-system. Fortfarande kan tusentals svenska servrar användas i liknande attacker visar en granskning som Dagens Nyheter gjort.

Granskningen visar också att servrar från Umeå universitet kan användas i kommande attacker.

Nästan 14 000 servrar på bland annat universitet och statliga myndigheter är felaktigt inställda och har därmed samma sårbarhet.

- De som har denna typ av servrar borde se över dem. Överbelastningsattacker är ett allvarligt problem. Sådana här maskiner utnyttjas i stor utsträckning, säger Robert Jonsson på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till TT.