Nyanlända rustar upp naturreservat

1:33 min

Tillsammans med Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen har Skogsstyrelsen startat ett projekt där nyanlända får hjälpa till med att röja och rusta upp i skånska naturreservat.

I Näsums bokskogar arbetar Nuredin Abdu och Fikre Tesfay, båda ursprungligen från Eritrea, med att röja upp i naturreservatet.

Tillsammans med andra nyanlända utgör de grunden i Skogsstyrelsens senaste projekt, där nyanlända får hjälpa till med utomhusarbete i skånska naturreservat.

– Det känns mycket bra. Jag trivs bra tillsammans med mina arbetskamrater, säger Nuredin Abdu.

Utöver Skogsstyrelsen ligger även Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen bakom projektet, som startades i januari och väntas pågå till slutet av året.

– Jag tycker att det har gått väldigt bra, jag är väldigt nöjd. De har en väldigt positiv anda. De är väldigt glada när de kommer till arbetet, säger Frank Grahn på Skogsstyrelsen, som är arbetsledare i Näsum och Sporrakulla.

Totalt rör det sig om mellan 50 och 60 nyanlända, som delats upp i 15 arbetslag, som är utspridda i olika naturreservat runt om i Skåne.

– Syftet med projektet är att ge dem nyanlända referenser och meriter för att kanske ta sig vidare inom den gröna näringen och väljer de att inte göra det har de ändå en referens att nyttja, säger Frank Grahn.