"Ingen framtid för Bromma efter 2038"

1:17 min

Bromma flygplats kan försvinna 2038. Flygplatsen har ingen framtid efter det året, säger Anders Sundström som utrett flygkapaciteten i Stockholm på uppdrag av regeringen.

Arlanda flygplats behöver en omfattande utbyggnad med en fjärde landningsbana men Bromma flygplats har ingen framtid efter 2038, enligt regeringens utredare Anders Sundström.

-Arlandas kapacitet måste öka, säger Sundström när han presenterar sitt slutbetänkande om att öka flygkapacitet och bostadsbyggande i Stockholmsregionen.

Sundström pekar på att Bromma flygplats arrendeavtal med Stockholms stad går ut 2038 och uppger att man inte kan räkna med att det avtalet förnyas.