Tingstädebor bör spola ordentligt innan de dricker vattnet

1:20 min

Region Gotland har nu spolat rent alla vattenledningar i Tingstäde, men vattnet kan vara missfärgat eftersom andra ledningar nu används, säger Susanne Bjergegaard Pettersson på Regionens vattenenhet

Rekommendationen från regionen är nu att spola rent i alla fastigheter innan vattnet används igen.

Det var natten till fredag som boende i Tingstäde rapporterade att vattnet hade en annorlunda och konstig smak.

Den lokala grundvattentäkten i Tingstäde som förser tingstädeborna med vatten, stängdes då av och istället kopplades samma vatten som skickas till Visby in i systemet, vilket är vatten som tas från Tingstäde träsk.

De kemiska analyserna av vad som finns i den lokala vattentäkten kan ännu dröja och i väntan på resultat finns fortfarande vattentank utplacerad i Tingstäde. Alla har ju inte kommunalt vatten och fler kan vara drabbade.