Autism- och asperger­förbundet: Konflikter bakom skolors anmälningar

1:57 min

Det är inte ovanligt att skolor gör ­anmälningar till social­tjänsten om att barn far illa efter att föräldrar uppmärksammat brister i skolan, det anser Autism- och Asperger­förbundet.

Enkät: Berätta om dina erfarenheter

Christina Gustafsson har en son med autism och hon blev anmäld till socialtjänsten av rektorn på skolan som hennes son går på. Men enligt Christina Gustafsson handlade anmälan mer om konflikten mellan skolan och hemmet.

– Vi visste ju inte om det bara var ett hot eller om hon verkligen tänkte göra det men efter två veckor ringde de från Socialtjänsten och sade att det kommit in en anmälan.

Vad tänkte du då?

– Jag var ju på sätt och vis beredd på det. Jag har hört från andra föräldrar som har råkat ut för det. Jag tog det ju mycket hårdare än vad jag trodde att jag skulle göra. Det var en väldigt obehaglig situation, säger Christina Gustafsson.

Det här är inte ovanligt, enligt Hanna Jarvad, förbundsjurist på Autism- och Asperger­förbundet. På förbundet ser man ett samband mellan att föräldrar anmäler en skola till Skolinspektionen och att skolan anmäler oro om eleven till Socialtjänsten.

– Ja vi upplever att det är relativt vanligt att skolorna gör orosanmälningar efter att skolan har gjort anmälningar till Skolinspektionen eller på annat sätt uppmärksammat brister i skolan.

Skolan har en skyldighet att anmäla oro. Är det inte bra att skolan gör det?

– Finns det oro ska skolorna göra en anmälan men vi upplever att anledningen till att skolan gör det är ett sätt att skjuta ifrån sig skulden för barnets svårigheter.

För det mesta leder inte anmälningarna till något men i en del fall fall blir följden tvångsomhändertagande, något som kan vara skadligt för ett barn med autism, enligt Hanna Jarvad.

– Barn med autism är helt klart överrepresenterade inom tvångsvården.

Men för Christina Gustafssons son ledde inte anmälan till något. Ärendet lades ner.

Joakim Gestberg som är chef för företaget Utvecklingspedagogik som äger skolan som sonen går på, avfärdar helt att skolan skulle göra en orosanmälan till följd av en konflikt.

– Den görs alltid utifrån en genuin oro för barnet, säger han.