Utredare: Bromma har ingen framtid

0:51 min

Bromma flygplats har ingen framtid efter 2038 och Arlanda behöver omfattande utbyggnad. De slutsatserna drar regeringens utredare Anders Sundström.

– Arlandas kapacitet måste öka, säger Sundström när han presenterar sitt slutbetänkande om att öka flygkapacitet och bostadsbyggande i Stockholmsregionen.

Han räknar med nästan en fördubbling av antalet flygresenärer till och från Stockholmsregionen fram till 2040.

Sundström pekar på att Bromma flygplats arrendeavtal med Stockholms stad går ut 2038 och uppger att man inte kan räkna med att det avtalet förnyas. Orsaken är flygplatsens läge så nära stadskärnan och att Stockholm behöver bygga fler bostäder. Enligt Sundström kan 30 000 bostäder byggas på området.

– Regeringen måste visa respekt för stadens planer och ge besked om vad som ska hända efter 2038 och det måste ske rätt snabbt, säger Sundström.

Han betonar att Bromma inte kan stänga förrän Arlanda fått en fjärde landningsbana, vilket tar omkring 20 år att förverkliga.

– Detta är inget att gå och vänta på, planeringen måste starta, säger Sundström.

– Jag bedömer att detta är ganska akut för att klara flygkapaciteten.

Utredningen var från början tänkt att titta på möjligheterna att lägga ned Bromma flygplats och i stället bygga bostäder på området. Men efter att en riksdagsmajoritet bestående av de borgerliga och Sverigedemokraterna sagt nej till att utreda en nedläggning av flygplatsen, så ansåg sig regeringen tvungen att ge utredningen vidgade direktiv.

Den rödgröna majoriteten i Stockholm gav strax efter valet 2014 besked om att man vill stänga flygplatsen 2022 och bygga bostäder. Därför tillsatte regeringen en utredning trots att statsminister Stefan Löfven (S) före valet sagt att flygplatsen skulle vara kvar.