Konstföreningen lyckades inte växa 2015

0:52 min

Kalmar konstförening har inte lyckats öka antalet medlemmar under det senaste året. Vid årsskiftet hade föreningen drygt 900 medlemmar vilket är ungefär samma antal som de senaste tre åren.

Satsningen på en butik i entrén till Kalmar konstmuseum har inte heller gett det resultat man hade förväntat. Det visar årsbokslutet från 2015.

Däremot gick konstmuseets verksamhet med ett litet plus: drygt 55 000 kronor under 2015. Detta bland annat tack vare att man fått in bidrag i externa projekt, fler besökare och sänkta driftskostnader.

Inför årsmötet i Kalmar Konstförening nästa vecka ska föreningen ta beslut om nya stadgar.

Stadgarna, som skrevs första gången 1966, har fått flera tillägg. Bland annat ska Kalmar Konstförening arbeta mer aktivt med medlemsvård och finansiärerna, Kalmar Läns Landsting och Kalmar och Nybro kommuner, kan ha med representanter som får yttra sig och lämna förslag på styrelsens möten.

En helt ny punkt i stadgarna gäller konstföreningens samling. Där står att föreningen och bidragsgivarna tillsammans ska besluta om hur konstsamlingen och arkivalierna ska förvaltas på ett aktivt sätt.