Ansvarigt polisbefäl frias för biljakt som slutade i en dödsolycka

Polisbefälet som var ansvarig för biljakten vid Fredrikaolyckan frias. Beslutet har fattas av åklagaren Håkan Roswall som dock skriver att beslutet fattas "med tvekan", uppger SVT Västernorrland.


Både den jagade bilen och polispatrullen körde av vägen och ner i Viskasjön vilket ledde till att en kvinnlig polis omkom och hennes kollega skadades svårt. Förföljandet pågick i 12 mil under cirka en timmes tid. Hastigheten var vid vissa tillfällen uppe i 190 kilometer i timmen. 

Enligt SVT Västernorrland konstaterar åklagaren att polisbefälet var påfallande ointresserad av hur jakten förlöpte. De ljudfiler som granskats visar att det inte förekom några uppgifter om trafikintensitet, hastigheter, väglag, siktförhållanden eller annat som skulle ha ingått i en riskbedömning.

Åklagaren Håkan Roswall skriver också att det är med tvekan han tar beslut om nedläggning av förundersökningen. Han motiverar ändå beslutet med att olyckan skedde vid en tid på dygnet när trafikintensiteten var låg, samt att förföljandet skett på vägar utanför tätbebyggt område.