Kalmar län har inte längre den äldsta befolkningen

0:37 min

Kalmar län har inte längre flest äldre i Sverige. Enligt SCB:s senaste siffror från årsskiftet är det Gotland som har flest personer som är över 65 år i sin befolkning.

Det är inte mycket som skiljer: i Kalmar län är 24,4 procent av befolkningen över 65 år, på Gotland handlar det om 24,5 procent.

Borgholm är den kommun i Kalmar län som har största andel gamla invånare; mer än 33 procent är över 65 år. I Kalmar kommun är andelen 65-plusare 19 procent.