Fler söker till högskolan

Intresset för att studera på högskolan ökar igen efter flera års minskning.
10 procent fler studenter har till exempel sökt till Malmö högskola i höst. I Lund är ökningen fem procent, visar siffror som Svenska Dagbladet tagit del av. Det är den sämre arbetsmarknaden som tros vara den största orsaken till att allt fler ser studier som ett alternativ. Högskolorna bearbetar nu ansökningarna och kan ännu inte ge svar på vilka kurser som är mest populära. Men en tydlig trend är att intresset för data och IT är svalt.