Trendbrott: Tigrarna ökar i världen

1:10 min

För första gången på decennier ökar antalet vilda tigrar i världen. Mest ökar de i Indien och Ryssland, och det är bland annat ett resultat av skärpt skydd och övervakning.

 

I den kinesiska kalendern var 2010 tigerns år, men så såg det knappast ut på marken. Från att det i början av 1900-talet fanns runt 100 000 fritt strövande tigrar i Asien, återstod nu bara omkring 3 200 i hela världen. 13 tigerländer samlades därför till ett globalt krismöte, där de enades om att arbeta för att fördubbla antalet tigrar i världen till år 2022.

I morgon är det dags för halvtidsuppföljning, och inför det mötet, som hålls i Delhi, kan man konstatera att nedgången faktiskt har stoppats - och vänt. I dag finns uppskattningsvis 3 900 tigrar i världen, majoriteten av dessa i Indien.

– Det här är jättepositivt naturligtvis, det är första gången på 100 år som det händer något positivt för tigrarna, säger Ola Jennersten, biolog på Världsnaturfonden.

Orsakerna till att tigrarna på flera håll helt eller delvis har utrotats, har varit troféjakt, förlust av de miljöer där djuren naturligt lever och, på senare år, tjuvjakt. Några av nycklarna till att vända utvecklingen har därför varit bättre skydd mot tjuvjägare, samarbete med lokalbefolkningar för att undvika konflikter och arbete mot smugglingen av tigerdelar till andra asiatiska länder, säger Jennersten.

Samtidigt finns mycket kvar att göra för att nå målet om 6000 tigrar i världen inom sex år.

– Studier visar att det finns tillräckligt med skogar för att det ska gå att ha så många tigrar, men det blir också fler människor och allt fler skogar blir till jordbruksområden, så det går att se en hel del problem som väntar de kommande sex åren också, säger Jennersten.

Han menar ändå att det går.

– Med hårt arbete och vilja är det möjligt, men då behövs det också ett starkt engagemang från länderna på det sätt som till exempel Indien nu har visat på.