Drogberoende unga på flyktingboenden

2:08 min

Ensamkommande barn med drogproblem börjar bli en allt större grupp inom den svenska sjukvården.


På fler HVB-hem för ensamkommande barn- och unga uppmärksammas det att det förekommer ungdomar som använder sig av droger. Niclas Öberg är boendechef på ett HVB-hem i Stockholm vid det kommunalägda aktiebolaget Vårljus.

– Ja vi inom polisen vet att det förekommer droger på boendena. Vi har varit inne på ett antal boenden. Man kan känna haschlukten ganska snabbt. Jag vill inte anklaga personalen på boendena på HVB-hemmen. Vi vet att personalen har en svår arbetssituation. 

Niclas Öberg har hanterat ungdomar som missbrukat vid enstaka tillfällen eller som haft en utvecklat missbruksproblematik. Något som både är olagligt och otillåtet på hemmet. Problemet är att en enskild missbrukare också kan få andra att börja missbruka säger Niklas Öberg.

– Om en använder droger så betyder det att 23 andra ungdomar bor i en miljö där det förekommer droger och där andra använder droger och så får det inte var.

Ungdomar som ertappas att använda droger måste påbörja en behandling för sin drogproblematik. Men svårigheten kan vara att avgöra när ungdomars drogproblematik ska bedömas vara av den graden att ungdomen inte får bo kvar på HVB-hemmet utan måste överlämnat till socialtjänsten. Niclas Öberg har under det senaste året tagit beslutet att avvisa ungdomar från sitt hem vid ett par tillfällen, då drogproblematiken har varit för komplex

– Lösningen är ju då att vi inte kan ha kvar den ungdomen utan den måste skrivas ut och få en annan typ av insats. Jag tror att det är vid två tillfällen att ungdomar har fått skrivas ut just på grund av en missbruksproblematik. Som där ungdomen helt enkelt inte har klarat av att bli drogfri. Vad har det handlat om för droger som de använt?

En mer utvecklad missbruksproblematik handlar det om tabletter, Bensodiazepiner, men även lugnande tabletter, tramadol. Det handlar om sömntabletter, värktabletter som är narkotikaklassade. Dessa kombinerade med cannabis. I missbruk och bland de som är narkotikaberoende handlar det ofta om att det är tillgången som styr vilken typ av drog som personen använder.