محقق دولت: فرودگاه بروما آینده‌ای ندارد

1:11 min

فرودگاه آرلاندا نیاز به یک بازسازی بزرگ دارد و فرودگاه بروما پس از سال ۲۰۳۸ آینده‌ای نخواهد داشت. اینها نتایج تحقیقاتی است که محقق دولت، آندرش سوندستروم انجام داده است.

 سوندستروم می‌گوید: گنجایش آرلاندا باید افزایش پیدا کند.  او پیش‌بینی می‌کند که شمار مسافران به منطقه استکهلم و از این منطقه  تا سال ۲۰۴۰ دو برابر می‌شود.
سوندستروم به اتمام قرارداد اجاره فرودگاه بروما با شهر استکهلم در سال ۲۰۳۸ اشاره و بیان می‌کند که نمی‌توان انتظار داشت که این قرارداد تمدید شود. دلیل آن این است که موقعیت فرودگاه در نزدیکی مرکز شهر واقع شده و استکهلم به ساخت مسکنِ بیشتر نیاز دارد.

به گفته سوندستروم در این منطقه می‌توان ۳۰ هزار مسکن بنا کرد. 
او می‌گوید: دولت باید به برنامه‌های شهری احترام نشان بدهد و در مورد اینکه بعد از سال ۲۰۳۸ چه اتفاقی رخ می‌دهد، اطلاع‌رسانی کند. 

او تأکید می‌کند تا پیش از اینکه فرودگاه آرلاندا چهارمین باند خود را اضافه کند که  عملی کردن این کار حدود ۲۰ سال زمان می برد، نمی‌توان فرودگاه بروما را بست.