Regionen

Regionstyrelsen riskerar nekas ansvarsfrihet

1:27 min

En het fråga vid regionfullmäktige på tisdagen är om regionstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna anser inte det.

Revisorerna har granskat verksamheten för 2015 och konstaterar att regionen för femte året i rad saknar en ekonomi i balans. Man anser bland annat att regionstyrelsen har lagt en orealistisk budget; regionen gick under 2015 back med 232 miljoner kronor.

Margareta Winberg, ordförande i presidiet, vill inte berätta om presidiets syn på revisorernas kritik.
– Det kommer jag att framföra i morgon, säger hon.

Även för 2014 års verksamhet yrkade revisorerna på att regionstyrelsen inte skulle få ansvarsfrihet. Men det var inget som regionfullmäktige då tog hänsyn till.

Om regionstyrelsen inte får ansvarsfrihet kan de tvingas avgå.