Press på landstingets kansli när allt fler begär ut handlingar

1:17 min

Allmänhetens intresse för landstinget just nu har gjort att antalet ärenden där man begär ut handlingar har ökat med 200 procent.

Har du begärt ut handlingar? Om inte - vad hindrar dig? Diskutera!


Tobias Åsberg är tillförordnad administrativ chef på landstingets kansli och han säger att det har blivit mer att göra både på diariet och hos de handläggare som hanterar handlingarna. 

Antalet ärenden har ökat med över 200 procent på ett år och det är främst allmänheten som har börjat begära ut offentliga handlingar mycket mer än tidigare.

Till stor del har det ökade intresset att göra med landstingets arbete att minska kostnaderna med 250 miljoner kronor och de beslut som nu ska fattas. Intresset att följa med vad som händer på sammanträden är stort.

– Det begärs ut handlingar inför sammanträden, protokoll och bilagor men också fakturor, e-post, chefsavtal och löneuppgifter.

En som under de senaste månaderna begärt ut mycket handlingar är Mathias Westin från Örnsköldsvik. Han tar fram och sprider fakta om vad som händer inom landstinget och underlagen för de beslut som är på väg att fattas. Och han tycker att det har fungerat både bra och dåligt.

Det är tvådelat. Sekreterarna och de som lämnar ut material är mina hjältar. Trots en dålig IT-plattform sköter de sitt jobb bra. Sen finns det då länsklinikchefer som inte är så intresserade av insyn.

Det ökade intresset för handlingarna har tagit mycket arbetstid och det har krävts övertidsjobb, säger administrativa chefen Tobias Åsberg. Huruvida man klarar av att fortsätta med samma personalstyrka beror på om intresset från allmänheten håller i sig, men det är positivt att människor är intresserade, säger han.