Brist på specialiserad vårdpersonal

1:30 min

Antalet specialistsjuksköterskor har minskat markant i landet de senaste åren och det råder idag stor brist på specialiserad personal inom vården.

– För 15 år sedan var lite drygt 60 procent av alla sjuksköterskor specialistutbildade. Nu, 15 år senare, har det sjunkit till strax över 40 procent. Det är allvarligt, säger Mats Runsten som är avdelningsordförande Vårdförbundet i Skåne.

Inom benämningen specialistsjuksköterskor ryms till exempel distriktssjuksköterskor, operationssjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och barnsjuksköterskor. Specialisterna utbildas dock inte i den takt det behövs och när personal väljer att sluta, eller går i pension, är det svårt att rekrytera nytt. Såhär ser det ut i stora delar av landet.

I Kristianstad har 24 intensivvårdssjuksköterskor nyligen sagt upp sig i protest mot att schemat ändrats och de numera tvingas jobba fler timmar i veckan än tidigare. Förhandlingar pågår med arbetsgivaren, Region Skåne, men om de inte kommer fram till en lösning snart kommer alltså drygt 20 specialistsjuksköterskor att sluta.

– Det finns säkert flera olika teoretiska modeller man laborerar med, för att se om man kan ersätta denna specialistkunskap med andra yrkesgrupper. Men jag vill säga att det stannar vid teoretiska modeller, för i verkligheten kommer det inte att fungera. Jag tror helt enkelt att man får stänga ner verksamheten så nära noll man kan och försöka nyrekrytera. Men det kommer att ta tid. Det är ju inte bara personer som försvinner utan det är ju väldigt mycket kunskap och kompetens som går ut genom dörren. Det här är en katastrof, säger Mats Runsten. 

Men vad är det då som gör att det är sån brist på specialister?

– Till största delen beror det på att det inte längre finns något incitament till att utbilda sig. Det betyder att man får betala sin utbildning själv med studiemedel och att man sen inte hämtar hem detta lönemässigt under resten av sitt yrkesliv. Lönen hänger alltså inte med nya uppdrag och nya specialistkunskaper.

Det är nästan en förlust att vidareutbilda sig?

– Det är en förlust att vidareutbilda sig idag, som det ser ut.