Ja till homovigsel i kyrkan i Norge

Ledarna för kyrkorådet i Norge har beslutat att godkänna att två personer av samma kön ska få gifta sig i kyrkan. 

88 av 115 delegater röstade på måndagen ja till ett förslag om att utveckla två bröllopsritualer och anta en könsneutral syn på äktenskapet.

Detta efter att 15 av 23 medlemmar i ett utskott som arbetat med frågan gett förslaget sitt stöd.

"En majoritet i kyrkorådet anser att det utöver den nuvarande bröllopsritualen och förbönen för borgerlig vigsel mellan man och kvinna måste utarbetas motsvarande ritualer som inkluderar par av samma kön, och kan användas på alla par", står det i utredningen.

Den minoritet som varit emot en förändring vill vidare utreda bland annat hur samkönade vigslar i kyrkan skulle påverka kyrkans teologiska syn på familjen i stort.

Kyrkorådet är kyrkans högsta beslutande organ. Godkännandet av samkönade vigslar kan tidigast börja gälla i januari 2017.