Nya bostadsområdet miljonsmäll för Bollebygds kommun

1:32 min

Bollebygds nya bostadsområde Bergadalen har sprängt alla kostnadsramar. Första etappen som man är inne i skulle kostat fem miljoner kronor men är uppe i långt över 16 miljoner kronor.

Bollebygd kommun håller just nu att ställa iordning ett nytt villaområde som kallas för Bergadalen. När det är helt färdigt rymmer området 70 villatomter. Kommunen gör detta tillsammans med en privat exploatör. 

Det är indelat i tre olika etapper, den första etappen skulle kosta fem miljoner, den andra lika mycket och den tredje skulle kosta fyra miljoner. Totalt 14 miljoner kronor. 

När man är i slutet av första etappen har projektet gått med minst sexton miljoner kronor i förlust, en siffra vi fått från ekonomichefen men den siffran är mer är ett år gammal.

– Jag vet inte exakt vad det kostat hittills, säger Bollebygds högste politiker Peter Rosholm, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande

Men Rosholm fick veta detta för ett år sedan då den presenterades i maj för fullmäktige. Dessutom var han själv med om att besluta om upphandlingen av entreprenaden och redan då sprack budgeten som var på fem miljoner kronor. Nu har kostnaden vida överstigit vad hela projektet, dvs alla tre etapper skulle kosta tillsammans, med flera miljoner kronor.

Men någon ny budget för Bergdalsprojektet har P4 Sjuhärad inte hittat trots frågor under flera veckors tid till ansvariga på kommunen.

Det finns inget som helst beslut om att projektet får kosta mer än de fem miljoner kronor som första etappen skulle kosta, eller 14 miljoner kronor totalt. Kostnaden skenar. Men Peter Rosholm har inget svar på varför någon ny budget inte tagits fram.

Hör Peter Rosholm i en längre intervju, nedan.