پرداخت حقوق ناچیز به پناهجویان تحت عنوان کارآموز

2:20 min

شرکتی در بلکینگه به پناهجویان کار آموز که ساعت‌های طولانی در یک روز کار می‌کنند، حقوقی ناچیزی  پرداخت می‌کند. تحقیقات کانال ۴ بلِکینگه در مورد کار سیاه در بخش خدمات این موضوع را نشان می‌دهد.  یکی از کسانی که نام مستعار او احمد است، در یک رستوران در شرق بلکینگه کار می‌کند. او ۱۲ ساعت در روز و شش روز در هفته کار می‌کند و حقوق او ۱۰ کرون و ۴۰ اوره برای هر ساعت است. 
احمد می‌گوید: احساس وحشتناکی است که برای این مقدار کم، جان بکنیم.  اما یا باید شرایط مالک رستوران را قبول کنم یا هیچ شغلی نداشته باشم.
 روی کاغذ نوشته شده که احمد کارآموز است به این دلیل که رستوران با اداره مهاجرت، قرارداد کارآموزی بسته است. به طور رسمی او باید روزی ۸ ساعت و ۵ روز در هفته کار کند. 
وظایف شغلی او نباید با وظایف کارمندان معمولی، یکسان باشد بلکه او در آنجا حضور دارد که بتواند زبان سوئدی را بیاموزد. 
احمد می‌گوید: من نتوانسته‌ام  حداقل هنوز در رستوران زبان سوئدی یاد بگیرم. 
احمد تنها کسی نیست که در ازای حقوق بسیار ناچیز، ساعت‌ها در طول روز کار می‌کند. کانال ۴ بلکینگه با ۱۰ پناهجویی که با نام کارآموز به صورت سیاه کار می‌کنند، دیدار داشته است. 
هیچ کدام از آنها به غیر از احمد جرات انجام مصاحبه‌ای که ضبط شود را نداشتند. آنها   می‌ترسند که شناسایی شوند و جرات ندارند وقتی که دستگاه ضبط روشن است با رادیو گفت و گو کنند.

 حتی احمد نیز می‌ترسد که شناسایی شود اما تمایل دارد که این موضوع را تعریف کند.  او می‌گوید اشتباه است که  مالیات پرداخت نمی‌کند اما همزمان نمی‌تواند از این مقدار ناچیز پول که از کار سیاه به‌دست می‌آورد، چشم‌پوشی کند. 

او می‌گوید: کمک‌هزینه اداره مهاجرت بسیار پایین است. من این پول را برای تأمین هزینه خانواده‌ام که در کمپ‌های پناهجویی در خارج از اروپا هستند، نیاز دارم.

کار او در رستوران سنگین و طولانی است. احمد فکر نمی‌کند که بتواند طولانی‌مدت در رستوران کار کند.
او می‌گوید: نمی‌دانم شاید چند ماه بتوانم کار کنم. این کار بسیار سخت است. 

اداره مهاجرت قصد دارد موضوع کار سیاه را مورد بررسی قرار بدهد.
پس از افشای سوءاستفاده از پناهجویان برای کار سیاه تحت عنوان کارآموزی، اداره مهاجرت می‌خواهد کارآموزی پناهجویان را مورد بررسی قرار بدهد.