Sjuksköterska som stal morfin kan få fortsätta arbeta

Den sjuksköterska som dömts för morfinstöld i Uppsala län bör få behålla sitt arbete som sjuksköterska.
Det yrkar nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Det var i somras som den 40-åriga sjukskötererskan stal bland annat ampuller med morfin och Stesolid från patienter på ett vårdboende i Uppsala län.
Kvinnan stal från flera patienter som nyligen hade gått bort, men även från själva boendet.
När personal på boendet upptäckte stölden och konfronterade kvinnan erkände hon.

Kvinnan som tidigare är ostraffad dömdes av Tingsrätten till skyddstillsyn med särskilt krav på att hon ska ta emot vård vid en beroendemedicinsk mottagning. Sjuksköterskan har aldrig tidigare fått några klagomål på sitt arbete varken när det gäller medicinsk vård eller i sitt omhändertagande av patienter och Inspektionen för vård och omsorg yrkar inte att hennes legitimation ska återkallas.

Däremot begär IVO att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ska besluta om en treårig prövotid av kvinnans sjuksköterskelegitimation.
Detta med motiveringen att hon har gjort sig skyldig till ett brott som är ägnat att påverka förtroendet för henne och att hon på grund av sjukdom eller liknande omständighet kan få problem att utöva sjuksköterskeyrket tillfredsställande.

Texten har ändrats.