Upprustningen av stambanan slår mot Västtrafik

2:54 min

När det byts kontaktledningar på Västra stambanan genom Skaraborg stoppas två av tre Västtåg. Hittills har Västtrafik tappat tio procent av sina resenärer på sträckan.

Det pågående kontaktledningsbytet mellan Falköping och Töreboda började i januari och kommer att hålla på till mitten av augusti månad. Det här innebär att banan inte klarar av lika många tåg, och då har Västtrafik fått stryka på foten.

– När vi sökte våra tåglägen för det här året sökte vi 60 olika tåglägen, alltså tågavgångar, men vi fick 20 på grund av detta, säger Jarl Samuelsson, tågchef på Västtrafik.

Samtidigt bestämde Trafikverket att SJ:s snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg skulle prioriteras och få gå som vanligt.

Precis som Västtrafik befarade visar det sig nu att bolaget tappat resenärer - detta trots att Västtrafiks biljetter under den här perioden gäller på SJ-tågen, och trots att det finns gott om ersättningsbussar. Men det finns inga exakta uppgifter om tappet.

– Vi har en uppskattning på ungefär tio procent. Det man kan anta är man tar bilen mer nu än vad man gjort tidigare, säger Samuelsson.

Motiveringen från Trafikverket var att det var mer samhällsekonomiskt motiverat att prioritera SJ-tågen, vilket Samuelsson inte håller med om.

– Våra resenärer är ofta pendelresenärer som ska till ett arbete. Resenärer som åker med tåg på längre sträckor är kanske inte alltid de här dagliga pendlarna, utan det är mer fritidsresenärer där. Som vi ser det är våra tåg samhällsekonomiskt viktigare.

Västtrafik har nu tillskrivit Transportstyrelsen i den här frågan.

– Vi är inte nöjda och då kan man skicka en tvist till Transportstyrelsen som sedan avgör om det var rätt eller fel att göra på det här viset.

 Oavsett vad Transportstyrelsen kommer fram till så kommer inte det att påverka läget. Istället kommer beslutet att vara vägledande för framtida liknande situationer.