3 000 namn i protest mot förändringar för fysioterapeuter

1:38 min

Idag lämnade Fysioterapeuterna i Västmanland in omkring 3000 namnunderskrifter från patienter i protest mot att landstinget ska göra förändringar som man tror ska innebära försämringar både för patienter och de privata fysioterapeuterna.

Det blir från och med nästa årsskifte vårdcentralerna som tar över ansvaret för fysioterapin, hittills har landstinget upphandlat fysioterapin.

Stefan Nääf i distriktsstyrelsen för Fysioterapeuterna i Västmanland var en av dem som lämnade in 3000 namnunderskrifter från patienter till landstinget.

– Det patienterna ser som problem här det är att deras valfrihet att välja fysioterapeut och även andra kompetenser inom fysioterapi kan bli inskränkt på grund av att man helt enkelt förordar den vårdcentral där man har egna fysioterapeuter, säger han.

Enligt landstinget ska det ju gå att välja fysioterapeut, även privata, också i fortsättningen?

– Ja det är något de är väldigt noga med att framföra men vår erfarenhet av det här är att möjligheten att välja fritt begränsas av samråd och att patienten blir hänvisad till en viss mottagning, säger Stefan Nääf.

Pernilla Rinsell, landstingsråd för Milöpartiet, säger att hon känner till både att patienter och fysioterapeuter känner oro för förändringarna.

– Det är ännu inte klart hur allt kommer att se ut efter årsskiftet och då blir man ju påverkad och man kan känna en oro och det tar vi naturligtvis till oss.

Ligger det någonting i de här farhågorna?

– Det är ju så att det blir förändringar. Däremot är det kanske inte riktigt som protestlistorna i vissa fall framställer det att en viss mottagning kommer att läggas ner.

– Det handlar snarare om att man kommer att ha ett avtal genom en vårdcentral i stället för direkt med landstinget, säger Pernilla Rinsell.