Stor risk för gräsbrand

På flera ställen i P4 Västs område är det just nu stor brandfara, enligt SMHI.

Under eftermiddagen har Räddningstjänsten i Strömstad och Sotenäs fått rycka ut på gräsbrandslarm, men bränderna har redan varit släckta när räddningstjänsten kommit till platserna.

Den förhöjda brandrisken kommer att vara kvar under de närmaste dagarna och räddningstjänsten manar till stor försiktighet.