Östergötland

"Samverkan ett måste i flyktingmottagandet"

1:47 min

Samarbetsorganet Samverkan Östergötland har analyserat konsekvenserna av det svenska flyktingmottagandet och pekar ut bostäder, arbete och utbildning som de stora utmaningarna. 

Inom ramen för krisberedskapssamarbetet Samverkan Östergötland bildades en analysgrupp i december förra året. Gruppen, vars syfte har varit att analysera de långsiktiga effekterna av flyktingmottagandet, har nu presenterat sina resultat.

Bostäder, arbete och utbildning pekas ut som de stora utmaningarna, berättar handläggaren Andreas Lundberg och landshövding Elisabeth Nilsson.