Gotlandsbolagets intåg i skärgårdstrafiken: Detta har hänt

När Rederi AB Gotland ger sig in i kollektivtrafiken i Stockholms skärgård, hamnar bolaget i en trafik som genom åren kantats av politiska gräl, rättsliga turer och folkligt missnöje.

Upphandlingen 2013 stoppades efter massiva protester. Efter det gjordes processen om.

Den 17 november 2015 utsågs tre rederier som får dela på uppdraget, värt över 300 miljoner kronor per år, i tolv år framåt. De två största områdena vanns av det i princip helt okända bolaget TRSM Group 1 AB.

TRSM:s område sträcker sig från Möja till Dalarö, och innebär trafik på bland annat Sandhamn, Nämdö och Saltsjöbaden.

Upphandlingen överklagades till förvaltningsrätten av flera andra anbudsgivare. Bland dem Stockholms sjötrafik, som fram till 18 april driver trafiken i området, som TRSM vann upphandlingen av.

Den 17 februari 2016 offentliggjordes att Rederi AB Gotland köper 51 procent av aktierna i TRSM, som ska byta namn till Skärgårdsbolaget.

Gotlandsbolaget ses i sammanhanget som en trygg aktör. Affären sker genom att Gotlandsbolagets dotterbolag Utholmen bland annat köper riskkapitalisten Mikael Fahlanders andel i TRSM. 

Samma dag, 17 februari, fick Bolagsverket in ett ärende om ändring av TRSM:s bolagsordning, ändring av företrädare, samt ett ärende om namnändring från TRSM till Skärgårdsbolaget.

Den 20 februari skrev Kent Dahlberg, delägare i TRSM, till Gotlandsbolagets vd Håkan Johansson att han enligt aktieägaravtalet har förköpsrätt på aktierna och att förvärvet därför är ogiltigt.

Kent Dahlberg kräver att köpet går tillbaka och att han erbjuds köpa aktierna. Den 23 februari förs Gotlandsbolagets förvärv in i TRSM:s aktiebok.

Dahlberg, som varit operativ chef inom TRSM, sägs senare upp, med hänvisning till arbetsbrist. 

Den 1 mars återkallades TRSM:s ärende hos Bolagsverket om namnändring och ny bolagsordning.

Senare under mars polisanmälde Stockholms sjötrafik en tjänsteman inom Stockholms läns landsting, som de hävdar berättat för TRSM vilken nivå de ska lägga sitt anbud på, för att vinna upphandlingen. 

Den 30 mars varslade Sjöbefälsföreningen om strejk i skärgårdstrafiken, på bland annat TRSM:s fartyg. Strejken börjar 12 april om man inte kommer överens innan dess.

Den 5 april lade åklagaren ner polisutredningen mot tjänstemannen. Det saknas anledning "att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats".

Måndag 18 april tog TRSM över stora delar av kollektivtrafiken i Stockholms skärgård. Båtarna ligger dock vid kaj på grund av strejken.

Tisdag 19 april lämnade Kent Dahlberg, delägare i TRSM, in en stämningsansökan gentemot Gotlandsbolaget och de två delägare som sålt sina aktier till Gotlandsbolaget.