"Utmaningen blir att informera"

1:43 min

Planerna på att öppna modulhus för flyktingar har lett till oro på flera platser i Stockholm.

– I till exempel Fagersjö finns det människor som tycker det är jobbigt och svårt. Men det finns människor som vill hjälpa till och vår utmaning blir att möta upp de som vill hjälpa till och möta upp med information, säger Anna Mattsson som samordnar verksamhetsfrågorna när det gäller flyktingmottagandet i Stockholm.

Hon menar att man på ett pedagogiskt sätt måste beskriva hur staden ska jobba för att det här ska bli så bra som möjligt. Totalt är det mellan 1500 och 1700 bostäder som Stockholm planerar att bygga. Varje område kommer att få mellan 50 och 500 bostäder.

Det handlar om bostäder som ska byggas snabbt, med tillfälliga bygglov på mark som det i framtiden planeras att byggas andra hus på. Bostäderna planeras i bland annat Enskede, Bromma, Spånga, Hässelby och Skärholmen.

Vid informationsmötet i områden där bostäderna planeras har det förts fram kritik om att informationen varit dålig. Alexander var en av ett 20-tal personer som arrangerade ett eget informationsmöte bland grannar till de modulhus som planeras i Spånga.

– Vi har kallat till det här mötet för att samla in information. Det har inte funnits någon information att tillgå. Vi kommer sedan lämna över informationen till våra jurister som ska ta det här vidare, säger han.

Anna Mattsson säger att bristen på information delvis beror på att det var alldeles nyss som staden tog fram var modulhusen skulle byggas.

– Jag tänker det är ju precis nu vi har kommit ut med möjliga ställen där vi ska placera boenden och där har vi ett stort ansvar att följa upp, berätta och informera, säger Anna Mattson.