Trots sälproblem skjuts inte de djur man har rätt till

3:02 min

Trots stora problem med sälskador för yrkesfisket, skjuts inte så många sälar man har tillåtelse att fälla. 

I år är tilldelningen 45 sälar, men yrkesfiskaren Glenn Fridh från Karlshamn tror inte att så många skjuts, bland annat efter som sälen är mycket svår att jaga.

– Man sitter i en båt som guppar upp och ner och då sälen bara sticker upp huvudet ur vattnet är de mycket svåra att skjuta.

Svårt att nå
Skyddsjakt på säl har bedrivits sedan 2014 i Blekinge. Första året sköts fem av de 15 sälar som var tillåtna och förra året 19 av 30 djur.

I år får alltså 45 sälar skjutas, men Glenn Fridh tror inte att det skulle bli någon skillnad på antalet skjutna djur, även om Naturvårdsverket skulle dubbla antalet sälar som skulle få jagas.

– Nej med de regler som gäller idag så får vi nog vara glada om vi når de 19 som sköts förra året.

Friare jakt
Regelverket för årets jakt säger att för att få skjuta måste sälen visa sig, max 200 meter från de fiskeredskap som sedan tidigare har haft problem med sälskador.

Glenn Fridh skulle istället vilja se en friare jakt med ett fast antal djur, men att man i princip fick skjuta där man fick syn på sälen

1200 gråsälar
En rapport från Havs- och vattenmyndigheten visade att yrkesfisket i Blekinge 2013 var hårdras drabbade av sälskador i hela landet. Då stod länet för 25 procent av de totala skadorna i hela landet och i snitt kostade skadorna varje fiskare runt 60000 kronor om året.

Antalet sälar har de senaste åren vuxit kraftigt och förra året räknade man till över 1200 gråsälar på Utklippan.