Så vill facket lösa specialistbristen

1:39 min

Det finns sätt att lösa den stora bristen på specialistsjuksköterskor som råder i landet. Det menar Vårdförbundet, som har tagit fram modellen Akademisk Specialisttjänstgöring, AST.

– Den här vill vi ha betald av arbetsgivarna, en utbildningstjänst som sedan ska leda till att man får jobb som specialistsjuksköterska och en löneutveckling över tid. För får man den betald och en hygglig löneutveckling, ja då ökar ju incitamenten för att fler vill utbilda sig, säger Mats Runsten, avdelningsordförande Vårdförbundet i Skåne.

Det råder stor brist på specialistsjuksköterskor runt om i landet. För 15 år sedan var drygt 60 procent av sjuksköterskorna specialistutbildade, idag har bara drygt 40 procent av sjuksköterskorna specialistutbildning. Anledningen är, enligt vårdförbundet, att det inte lönar sig att vidareutbilda sig. Sjuksköterskorna måste bekosta sin utbildning genom studiemedel och när de sedan börjar jobba hänger inte lönen med. Det tar mellan 20 och 30 år innan sköterskorna hämtat in det de förlorat ekonomiskt för att vidareutbilda sig. Men Vårdförbundets modell skulle alltså kunna motivera fler att ta steget att utbilda sig, menar Mats Runsten.

Flera landsting, bland annat Kalmar, men också flera kommuner, till exempel Laholm, har tecknat kollektivavtal med Vårdförbundet och arbetar efter den här modellen. Men varken Region Skåne eller någon skånska kommun har gjort det.

– Om man nu verkligen vill ha en tillgång till specialistsjuksköterskor inför de kommande fem, tio eller femton åren, så måste man också börja titta på hur man ska kunna locka dom till sig. Detta är ju ett sätt, men vi har inte fått något bra svar på varför man inte är intresserad.