Utdöda lemurer var bättre än dagens djur på att sprida stora fröer

I takt med att lemurarter har dött ut under de senaste 1000 åren har det troligen påverkat förutsättningarna för skogen på ön.

Flera lemurarter äter och sprider olika sorts frön. Men när människor allt mer började vistas på Madagaskar försvann också de större lemurerna som mest effektivt kunde sprida de största fröerna.

I den amerikanska vetenskapsakademiens tidskrift PNAS menar en grupp  forskare att det finns växter med frön som till följd av detta saknar en egen fröspridare idag. Att de trots allt finns kvar beror förmodligen på att de har en lång livslängd.

Enligt forskarna har tidigare studier mest fokuserat på betydelsen av de lemurer som finns idag, men genom bland annat undersökningar av lemurkranier från museer ville de få en bättre bild av vilken fröspridningskapacitet som funnits tidigare på Madagaskar.

De hoppas också kunna visa vilka av dagens lemurer som kan vara extra viktiga för att bevara så många växter som möjligt i skogen.

Referens: Sarah Federman et al. Implications of lemuriform extinctions for the malagasy flora. PNAS 12 april 2016. DOI: 10.1073/pnas.1523825113