Vårdcentraler kan vara bra för insatser mot spelmissbruk

0:43 min

En ny studie som genomförts vid Uppsala universitet visar att primärvården är en lämplig plats att upptäcka personer som är på väg in i ett problematiskt spelande.

Studien genomfördes på tre vårdcentraler varav en i Uppsala, och genom ett frågeformulär lyckades vården fånga upp fler personer än väntat som riskerade att hamna i ett spelmissbruk.

– Jag har forskat tidigare mycket om hur man upptäcker och förstår att folk har riskabla alkoholvanor, spelvanor har väldigt mycket med det att göra. Det är samma typ av område och man kan tro att det som fungerar att göra åt alkoholvanor det fungerar vid riskabla spelvanor, berättar Christina Nehlin som är forskare vid institutionen för neurovetenskap på Uppsala universitet.

Fångade ni upp några?

–Vi fångade upp väldigt många och av dem så var det rätt många faktiskt som visade tecken på att de hade riskabla spelvanor. Det var drygt sex procent och det är mer än vad det är i normalbefolkningen.

Varför tror du att det är så?

– Det har man sett i tidigare forskningsstudier också att om man söker hjälp för ett problem så ökar sannolikheten för att man också har andra typer av problem.