Gerner fick nej igen

Lärarförslagsnämnden i Lund står fast vid sitt beslut att inte rekommendera uppsalaprofessorn Kristian Gerner till historieprofessuren vid Lunds universitet. Det står klart sen nämnden idag sammanträtt en andra gång.
Gerner har tidigare anklagats för att ha en gammalmodig kvinosyn och frågan har väckt uppståndelse i hela den svenska högskolevärlden - Vi står fast vid det beslut som vi tog förra gången, säger professor Inger Lövgren som är nämndens ordförande. Striden om professorstillsättningen i Lund har väckt uppståndelse i hela den svenska högskolevärlden. Det började med att Kristian Gerner som idag är professor vid Institutionen för östeuropastudier sökte histrorieproffesuren vid Lunds univeristet Det så kallade sakkunnigrådet rekommenderade Gerner eftersom man ansåg att han hade de tyngsta vetenskapliga och pedagogiska meriterna, men lärarförslagsnämnden som består av lärare och studenter sa nej. Bland annat motiverades beslutet med att Gerner hade en gammalmodig kvinnosyn. Det beslutet fick häftig kritik från flera håll inom universitetsvärlden. Bland annat hände det oväntade att övriga personer som kandiderade till tjänsten skrev ett brev till univeristetet där de gav Gerner sitt stöd Nu har nämnden återigen sammanträtt för att bättre motivera sina beslut och beslutet står alltså fast - lärarförslagsnämnden vill inte ha Gerner. Det blir nu upp till rektorn för Lunds universitet att fatta beslut i den heta frågan. Ska hon gå efter de sakkunniga som förordade Kristian Gerner för hans vetenskapliga och pedagogiska meriter? Eller ska hon gå efter lärarförslagsnämnden, där representanter för lärare och studenter sitter, som anser att Gerner inte är tillräckligt intresserad av könsperspektiv i forskning och undervisning? Beslut väntas i mitten av maj.