Många brevlådor saknar namn och nummer

1:24 min

Omärkta brevlådor och brevinkast är ett problem för de som delar ut brev och paket, och utan märkning riskerar du att stå utan post. 

Senare i år tar Tidningsbärarna över en del av post- och paketutlämningen i Blekinge och då behövs fler lådor märkas upp för att posten ska kunna komma till rätt person.

– Om man vill vara säker på att få sin post i rätt låda och i rätt tid så ska man märka upp sin låda, säger Jessica Svenmar, vd på Tidningsbärarna.

Hon berättar att i nuläget är det väldigt många brevlådor och brevinkast som saknar namnlappar. 

– Det är ett stort problem, jag skulle nästan vilja påstå att uppemot hälften av alla lådor är dåligt märkta eller inte märkta alls. Och det blir ett problem när man ska dela ut post, säger Jessica Svenmar.

Post- och telestyrelsen har riktlinjer som säger att det ska vara samma adress på kuvertet som lådan du delar ut det till, och saknas det adress på lådan så finns det alltså risk för att brevutdelarna inte kan dela ut posten till dig. 

Vad beror det på att det är så många brevlådor som är omärkta? 

– Jag tror det är en historisk aspekt. Man har alltid haft sin låda på samma ställe och det har varit samma brevbärare som lärt sig vem som bor på den adressen. Men efterhand som det blir fler distributörer av post så är behovet större att märka upp brevlådorna, säger Jessica Svenmar.