Fortsatt oenighet om flyget på Bromma

1:43 min

Den politiska blockeringen kring Bromma flygplats är kvar. I dag kom en utredning som utgår från att flygplatsen läggs ner 2038.

Men regeringen har ingen majoritet för den ståndpunkten säger moderaten Edward Riedl i riksdagens trafikutskott.

– Regeringen bestående av socialdemokrater och miljöpartister har inget stöd i Sveriges riksdag för sina planer på att lägga ner Bromma flygplats och försämra tillgängligheten för övriga landet. Det finns i dag en majoritet i Sveriges riksdag för att behålla Bromma flygplats, säger Edward Riedl.

"Behåll Bromma flygplats" tycker allianspartierna och Sverigedemokraterna. Men majoriteten i Stockholms stad, som äger marken där Bromma flygplats ligger, vill lägga ned flyget och bygga bostäder på marken.

I dag kom regeringens utredare Anders Sundström med ett förslag som innebär att Bromma läggs ner 2038, då det nuvarande kontraktet för flygplatsen upphör, och att man bygger bostäder där i stället.

Det nya i Anders Sundströms förslag är att Arlanda ska byggas ut kraftigt.

– Vi har en väldigt kraftig tillväxt för flyget framför oss. Våra prognoser pekar på en fördubbling av trafiken. Det kommer att kräva ett mycket större Arlanda. Det kommer att kräva en bana till på Arlanda. Det kommer att kräva mer av terminaler, mer kollektivtrafik, mer tåg, säger Anders Sundström.

Stockholms handelskammare välkomnar en utbyggnad av Arlanda. Men vd Maria Rankka vill ha kvar Bromma.

– Det vore en dum idé att lägga ner Bromma redan 2038. Flyget är superviktigt för näringslivet men det är viktigt för tillväxten över hela landet.

Men näringslivet behöver ju en storstad med bostäder också, eller hur?

– Vår organisation, och jag själv, är en av de starkaste rösterna för att det ska byggas fler bostäder. Men i en fungerande storstadsregion behövs infrastruktur, flygplatser, hamnar och bostäder. Det ena utesluter faktiskt inte det andra. Det går att få både och.

Daniel Helldén, miljöpartistiskt trafikborgarråd i Stockholm, vill fortfarande att Bromma läggs ner.

– Det viktiga nu är att de ger ett tydligt besked om att Bromma avvecklas som flygplats, att regeringen helt enkelt tar det beslutet.