Ny dom kan påverka beslut om Kallak

1:56 min

I februari rev en dom från Högsta förvaltningsdomstolen upp regeringens beslut att säga ja till gruvbrytning i Norra Kärr i Jönköpings län. Det kan få följder för fyra andra gruvprojekt som just nu ligger på regeringens bord, däribland Kallak utanför Jokkmokk.

Högsta förvaltningsdomstolens dom i februari innebar att regeringens beslut att säga ja till brytning av sällsynta jordartsmetaller i Norr Kärr vid Vättern revs upp.

Orsaken var att regeringen inte tagit hänsyn till miljöeffekter utanför själva gruvområdet.

– Rättspraxis som varit hittills är att vi tittat på själva koncessionsområdet, där mineralet ligger, där själva gruvan blir. Nu ska vi titta på ett större område som också involverar hela industriområdet, alltså dammar, anrikningsverk och vad mer det kan vara, säger bergmästare Åsa Persson, som chef för myndigheten Bergsstaten som beslutar om bearbetningskoncession, alltså gruvtillstånd.

Myndigheten sade i somras ja till gruvbrytning i Kallak, ett ja som bara tog hänsyn till själva gruvområdet. Frågan är om beslutet hade blivit ett annat om kravet på att titta på ett större område hade funnits då.

– Det kan jag inte säga, jag kan bara säga att det är andra förutsättningar, säger Åsa Persson.

Fyra ärenden som gäller planer på nya gruvor ligger på regeringens bord just nu. Det handlar om omdiskuterade projekt där intressen krockar med varann, och som därför hamnat där.

Bolagen är Beowulf mining, som vill öppna en gruva i Kallak i Jokkmokk. Copperstone mining, där gäller det en gruva i Arvidsjaurs kommun. Vilhelmina mineral som vill öppna gruvan i Stekenjokk och Avalon minerals som planerar att bryta koppar i Viscaria i Kiruna.

Gruvbolagen har nu fram till den 18 april på sig att komma in till regeringen med synpunkter på domen i Högsta förvaltningsdomstolen.

Hur regeringens bedömning kommer att påverkas av domen går bara att spekulera om i da. En konsekvens kan bli att gruvärendena skickas tillbaka till Bergsstaten för ny behandling, och då med den nya rättspraxisen som vägledning. Det kan betyda att vissa gruvprojekt som tidigare fått ja får nej.

– Ja, i och med att vi får titta på ett större område, och då kan det ju bli andra resultat, säger Åsa Persson.