در پی سخنان نژادپرستانه: سخنگوی انجمن ترکهای سوئد برکنار شد

2:29 min

در پی اظهارات نژادپرستانه سخنگوی انجمن ترکهای سوئد درباره ارمنی ها، او از سمت خود کناره گیری کرد. در ویدیویی که بر روی اینترنت فراگیر شده است، باربادوس لیلانی سخنگوی این انجمن دیده می شود که در حال سخنرانی برای عده ای تظاهر کننده در میدان سرگلتوری استکهلم است.  

 

یاسیم ایپک مسئول  این انجمن می گوید که لیلانی به نمایندگی از این انجمن در این تظاهرات شرکت نداشته است و او به بیان اظهارات شخصی خود پرداخته که با اهداف و جهتگیری انجمن ترکها همخوانی ندارد. او از این سخنان اظهار تاسف می کند و می گوید:«ما کاری با انسانهایی که چنین سخن می گویند نداریم. در مرامنامه ما ذکر شده است که ما از هرگونه نژادپرستی و خشونتی دوری می جوییم.»

انجمن ارمنی های سوئد در نظر دارد تا از باربادوس لیلانی به اتهام ترویج نفرت پراکنی بر ضد یک گروه قومی، شکایت کند. گارلن منصوریان سخنگوی این انجمن، این سخنان را به تمامی جامعه ترکها تعمیم نمی دهد و معتقد است که اینها اظهارات شخصی یک فرد است. او ادامه می دهد:«این اتفاق نباید برای ما احساس ناامنی ایجاد کند. ما باید امیدوار باشیم که در آینده نیز امنیت داریم.»

یکی از اولین انجمنهایی که در مقابل اظهارات لیلانی واکنش نشان داد انجمن جوانان ترک بود. باهار چتین سخنگوی این انجمن می گوید:«اظهارات اینچنینی باعث می شود تا چهره ترکها در جامعه سوئد بد جلوه کند.» او که به شدت از شنیدن این سخنان متاثر شده است از واکنش ترکهای ساکن سوئد خبر می دهد و می گوید:«همه به این سخنان واکنش منفی نشان دادند. اینکه فردی که نماینده ترکهاست، اینگونه سخن بگوید برای همه ما تاسف آور بود.»