"Den skyddsbehövande" av en rasande Elfriede Jelinek på Folkteatern i Göteborg

2:08 min

 Dramatikern Elfriede Jelinek lyckas ofta skriva pjäser som är dagsaktuella samtidigt som hon lekfullt använder sig av klassiska förlagor. Så också i den nya pjäsen ”De skyddsbehövande” som haft svensk ur-premiär på Folkteatern i Göteborg – här är det Aiskylos drama ”De skyddsökande” som ligger som grund – flyktingar för 2000 år sedan och flyktingar idag.

Maria Edström har sett ”De skyddsbehövande”.

”….var kunde vi finna en huldare nejd, en dylik känner vi inte till, vilken nejd kan vi nalkas? Ingen. Besvärade står vi där. Vi skickas iväg igen.”

Så gör hon Jelinek, här i Magnus Lindmans översättning, hon dubbelexponerar nuet och Aiskylos tidiga drama ”De skyddssökande”, snarare ett körverk än en pjäs. Vilket passar Jelinek som handen i handsken – hennes pjäser är också som körverk med sin massa av röster, ord, rytm. Och härligt är det att se att regissören Yngve Dahlberg, precis som kollegan Christina Ouzounidis på Teater Galeasen härförleden, vågar vila i texten och sätta den i centrum utan avledande teatrala påhitt.

Och ja, vi är här i Europa, fyra skådespelare och en musiker i kläder från olika epoker signerade Nina Fransson vars scenrum också är som ihop-plockat, som i ruinerna av ett storslaget förflutet; ”Europa säjer ingenting, det säjer oss ingenting, vi har grundat det, vi har tyvärr ingen kontroll längre över denna skapelse..” som det heter. Och det vilar ett slags trotsig melankoli över den fina ensemblens framställning: Anders Tolegårds antike gudalike, Benjamin Moliner med sin uniform från alla länder och tider, Elisabeth Göransson - en Beckett-figur i sin hatt och kostym och så Evin Ahmad, med sin pälsboa, cigarettmunstycke och med ett så imponerande bett i repliken.

För det är i orden grymheten gömmer sig, slingrar sig och blandar bort korten hos Jelinek och hennes uppdrag har alltid varit att i raseri avtäcka och avslöja dessa språkets avledande och fördunklande manövrar, som här ”denna människomängd är helt enkelt för stor för mig, och inte bara för mig, har ni inte någon mindre?”

”De skyddsbehövande” på Folkteatern behövs helt enkelt just nu.