Fler unga och utrikesfödda startar eget

11 min

De senaste fem åren har det skett en dramatisk ökning av antalet unga som startar företag. Idag är var tredje företagare som söker rådgivning hos Nyföretagarcentrum under 30 år, jämfört med var fjärde för fem år sedan. Man har även sett en kraftig ökning av utlandsfödda som startar eget företag. Amrith Singh är en av dem som startat eget, hör honom Annika Selins reportage. Samtal med Harry Goldman, vd på Nyföretagarcentrum.