Gotlandsbolagets aktieköp ogiltigt, hävdar delägare

2:27 min

Gotlandsbolagets köp av aktier i TRSM Group 1, som på måndag tar över båttrafiken i stora delar av Stockholms skärgård, är ogiltigt, hävdar en delägare. Gotlandsbolaget avfärdar uppgifterna - men har ännu inte tagit plats i bolagets styrelse.

Kent Dahlberg äger fem procent av aktierna i TRSM Group 1:

– Jag hävdar fortfarande att Gotlandsbolaget inte är den rätta ägaren till de 51 procent aktier man har förvärvat. Jag anser att de aktierna ska hembudas mig så jag har möjlighet att köpa loss dem.

Det var i februari i år som Gotlandsbolaget meddelade att man köper 51 procent av aktierna i TRSM Group, ett bolag som tilldelats uppdraget att driva stora delar av båttrafiken i Stockholms skärgård. Men köpet är ogiltigt, menar Kent Dahlberg:

– Bland ägarna i TRSM så finns det ett upprättat aktieägaravtal som är godkänt och signerat av alla parter. Och att sälja aktier utanför ägarsfären, utan att först tillfråga de andra ägarna, det är inte tillåtet.

Gotlandsbolagets vd, Håkan Johansson, anser dock inte att det som står i aktieägaravtalet påverkar Gotlandsbolaget.

– De relationer som rådde mellan de tidigare aktieägarna förfogar inte vi över så att det är inte en fråga för oss.

Fast ni har ju gjort affär med en av de tidigare aktieägarna.

– Det är ju riktigt, vi har förvärvat 51 procent i det här bolaget och vi kan inte ta ansvar för den säljande partens alla skyldigheter i alla fall. Utan den här frågeställningen rör inte oss, som vi ser det.

Samma dag som Gotlandsbolaget meddelade att man förvärvar majoriteten i TRSM, inkom en anmälan till Bolagsverket, om att ändra bolagets namn till Skärgårdsbolaget. Dessutom ville man ändra i bolagsordningen och vilka som ska företräda bolaget.

Men den första mars återkallades ärendet.

– Man har från TRSM:s del försökt göra ändringar i bolagsordningen och även i styrelsen, som inte har varit förenliga med hur man ska göra det. Och då har jag meddelat Bolagsverket att jag inte godtycker till det som håller på att registreras, och då har man inte registrerat de ändringarna, säger Kent Dahlberg.

Enligt Håkan Johansson finns det dock inget samband alls mellan Kent Dahlbergs yrkanden och det faktum att man varken lyckats ändra bolagets namn eller fått nån plats i bolagets styrelse.

– Formaliaprocessen pågår fortfarande så att det är nog inte så långt borta innan man även formellt har gjort de här förändringarna i bolagsstyrelse och annat.