Mer än hälften av de arbetssökande är utrikesfödda

1:34 min

Enligt statistik från Arbetsförmedlingen för mars ökar arbetslösheten bland personer födda utanför Europa samtidigt som den minskar för inrikesfödda.

– Egentligen står de utrikesfödda längre från arbetsmarknaden, det vill säga de har en lägre utbildning, de behöver kompetensutveckling så det är en längre process för dem, säger Mats Wadman analyschef på Arbetsförmedlingen.

I mars utgjorde utrikesfödda mer än hälften av de som var inskrivna som arbetslösa. 188 000 av totalt 372 000. Förklaringen är att det hela tiden kommer nya nyanlända till Arbetsförmedlingen.

– Vi har haft en stark arbetsmarknad. Den har i första hand gynnat inrikesfödda. Samtidigt så ser vi ett kraftigt ökat inflöde från etableringsuppdraget och de har svårare att komma ut. Det har alltså skett ett skifte nu, säger Mats Wadman.

För att underlätta för de personer födda utanför Europa att komma in på arbetsmarknaden behövs bland annat kartläggning av kompetens och undervisning i svenska, säger Mats Wadman.