Ökade skillnader i livslängd i USA

1:28 min

Ny amerikansk statistik visar att skillnaden i livslängd mellan fattiga och rika har ökat betydligt de senaste 15 åren.

Den ekonomiska ojämlikheten är en stor fråga i de pågående primärvalen i USA. Reallönerna för medelamerikanen har varit oförändrade eller till och med minskat något sedan sekelskiftet medan de har ökat kraftigt för de allra rikaste - och samma tendens kan man iaktta när det gäller medellivslängden. För den mest förmögna procenten har den ökat med tre år sedan sekelskiftet, de fattigaste stampar på samma fläck.

Mest markant är skillnaden bland män. För den rikaste procenten är medellivslängden 87 år, i den andra änden av skalan är den 72 år, en skillnad på 15 år - och den ökar alltså.

För en del amerikaner sjunker till och med den förväntade livslängden, visade en annan studie nyligen. Det gäller vita medelålders män med lägre utbildningsnivå; i den gruppen är det många som dör av missbruk av alkohol eller narkotika, i självmord eller i olyckor. Man antar att det beror på att de här människorna har drabbats hårdast av den ekonomiska utvecklingen. 

Men det är inte bara hur fattiga eller rika personerna är som bestämmer hur gamla de blir, visar den senaste undersökningen; var de bor är också mycket viktigt.

I vissa städer som New York eller Los Angeles lever de fattigaste i stort sett lika länge som de i medelklassen i varje fall. Kortast medellivslängd för män är det i nergångna industristäder som den tidigare stålstaden Gary i Indiana och bilstaden Detroit i Michigan.