Upplands idrottsförbund får kritik efter integrationskväll

1:24 min

Upplands idrottsförbund borde satsa tydligare på arbetet med integration och jämställdhet i idrottsföreningarna. Det tycker Sevana Bergström från föreningen TRIS, Tjejers rätt i samhället, som är med och leder projektet Ronjabollen i Uppsala.

När Upplands idrottsförbund nyligen hade en temakväll om integration och fotboll var det bara projekt riktade till nyanlända pojkar som fick presentera sig. Det här var något som Sevana Bergström reagerade på.

– Ingen av verksamheterna lyfte flickorna. Det glädjer mig att det finns många som vill mycket, men jag ser också att det brister i kunskap. 

Kan man verkligen ställa de kraven på ideella ledare som ställer upp extra för ensamkommande flyktingpojkar? 

– Inte om man inte backar upp med resurser och handledning och det finns ekonomiska resurser i Upplands idrottsförbund. De borde ge alla föreningar som söker bidrag utbildning i integration, jämställdhet, genus, barnkonventionen och svensk lagstiftning. Sen kan de få bidrag.