Byggstrejk på Aspö

3:00 min

Sedan tidigt i morse strejkar drygt 1 600 byggarbetare i hela landet. För Skaraborgs del berörs bostadsbygget vid Aspö gård i Skövde.

Sammanlagt arbetar ett 40-tal personer på det pågående bygget vid Aspö. Ungefär hälften av dem är nu uttagna i strejk. Det handlar mestades om snickare från företaget Peab, men även några målare från andra företag.

Anders Fransson som är ombudsman på Byggnads Väst säger att det i första hand inte är arbetsgivarnas nej till löneökningen på 3,2 procent som fått dem att ta till strejkvapnet.

– Det handlar först och främst om huvudentreprenörsavtalet som vi skapade i förra avtalsrörelsen. Vi ville utveckla och förnya det nu, säger han.

Det facket vill är att det ska bli lättare att få ta del av uppgifter från huvudentreprenörerna på byggena - uppgifter om vilka som arbetar i kedjan av underentreprenörer. Allt för att kunna kontrollera att de som står längst ner i kedjan och utför jobbet verkligen har rätt löner och förhållanden.