Kulturhuset Stadsteatern anmält för diskriminering

0:47 min

Anställda på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm har anmält sina chefer till Diskrimineringsombudsmannen, DO, sedan de hävdar att de tvingats arbeta med konstnären Makode Lindes senaste utställning, det skriver Dagens Nyheter.

Kulturhuset kommenterar nu anmälan.

Enligt anmälan, som rör diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, har två anställda tvingats bemanna utställningen mot sin vilja. Utställningen, som öppnade i januari i år, föregicks av en infekterad namntvist mellan konstnären och Kulturhuset. Det slutliga namnet på utställningen blev "Makode Linde", men många har fortsatt att kalla den för dess ursprungsnamn "Negerkungens återkomst", som var Lindes eget namnförslag.

En av de anställda skriver i anmälan att "Kulturhuset/Stadsteatern har tagit in och legitimerat en afrofobisk/rasistisk utställning som jag som icke-vit anställd ska bemanna", Man har även tvingats bevittna rasistiska tillmälen från besökare i samband med utställningen.