Störst ökning av utländska studenter på BTH

Ökningen av betalande utländska studenter ökade förra året på universitet och högskolor och mest på Blekinge tekniska högskola, BTH.

För första gången på flera år ökade antalet studenter som kommer från länder utanför Europa. Störst var ökningen på Blekinge tekniska högskola.

Förra året började 158 fler betalande studenter jämfört med året innan och det är flest jämfört med de andra högskolorna och universiteten. BTH ligger också på femte plats sett till hur många betalande studenter de har totalt. Sammantaget finns 305 betalande helårsstudenter på BTH.

– Det är glädjande att BTH lyckats så väl i rekryteringen av internationella studenter, säger rektor Anders Hederstierna i ett pressmeddelande.