Sveriges Byggindustri: Strejk löser inget

2:19 min

Maria Skoog, chef för Sveriges byggindustrier i Skaraborg tycker inte att strejk är lösningen. Hon tror inte att parterna står så långt ifrån varandra och att samtal är lösningen. 

Det råder tydligt delade meningar om vad det är som gjort att förhandlingarna mellan byggnads och Sveriges Byggindustrier har strandat.

Enligt de fackliga representanter som P4 Skaraborg pratat med handlar stridigheterna om lärlingssystemet och formerna kring hur man får in nyanlända och kvinnor i branschen.

Men där tror Maria Skoog, chef för Sveriges Byggindustrier i Skaraborg, att parterna är nära en lösning. I stället pekar hon ut lönefrågan som stötesten.

– Det handlar om löneformen och lönesystemet. Vi har ett samhällsansvar och vill inte gå över riktmärket på 2,2 procent, säger Maria Skoog.

Det var tidigare i april som Industriarbetarförbundet förhandlade om en löneökning på 2,2 procent, en siffra som brukar bli riktmärke inför övriga fackförbunds förhandlingar.

Medlarna har presenterat två bud för parterna. Byggnads har sagt nej till båda medan Sveriges Byggindustrier sagt ja.