Byggnads gick ut i strejk i morse

2:02 min

Klockan 06:00 i morse gick 1 650 byggnadsarbetare på 60 företag i landet ut i strejk. Facket Byggnads sade i går kväll nej till medlarnas bud.

Byggnads kräver lönehöjningar på 3,2 procent. Medlarnas bud låg på 2,2 procent. Det är den nivå som parterna inom den exporterande industrin har lagt sig på.

Men den stora tvistefrågan är att arbetsgivarna vill komma bort från dagens system med ackord som beräknas var tolfte vecka på byggen över hela landet. Ett system som skapar mycket gnissel, enligt arbetsgivarna.

Byggnads slår vakt om sitt ackord. Enligt Byggnads var medlarnas slutbud tomt eftersom det bara innehöll en lönenivå och inte berörde frågor som kontrollen över de kedjor av entreprenörer som är vanliga på byggena eller initiativ för att få in fler kvinnor och nyanlända på byggena.

– Jag tycker att man ska bevara dagens lönesystem så att man får en morot för det man gör, säger lagbasen Per Wiberg på ett bygge i Uppsala.

Byggnads ordförande Johan Lindholm gick till angrepp mot arbetsgivarna i P1 Morgon några timmar efter att strejken brutit ut.

– Långt innan medlarna kom in i bilden har vi varit utsatta för ett frontalangrepp från arbetsgivarna mot det viktigaste som vi har, och det är våra löner och lönesystem. Det vill arbetsgivarna förändra i grunden och det säger vi nej till, sa Johan Lindholm.

Han pekade också på att det går bra för byggföretagen, som ett argument för Byggnads krav.

– Det finns en väldig massa pengar, ett miljardregn över ägarna. Det borde satsas i de frågor som jag tar upp, sa Johan Lindholm.

Ola Månsson från arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier sa att Johan Lindholm ger en förvanskad bild.

– Johan Lindholm missleder svenska folket. Byggnads kom inte ens på de förhandlingar där vi skulle förhandla om lönerna.

Här avbröt Johan Lindholm och Ola Månsson varandra flera gånger med anklagelser och argument. Ola Månsson påpekade att medlarnas slutbud bara handlade om en lönenivå, ingenting annat.

– Det var ett tomt förslag. Våra framtidsinriktade idéer fanns inte med. I stället har förhandlingarna handlat om att ändra lönesystemet. Men den dörren är stängd, sa Johan Lindholm.