متولدین خارج کشور بیشتر از نیمی از افراد جویای کار را تشکیل می دهند

0:59 min

بر اساس آمار اداره کاریابی برای ماه مارس، میزان بیکاری در میان کسانی که خارج از اروپا متولد شده‌اند افزایش و همزمان بیکاری در میان متولدین داخل کشور، کاهش‌یافته است.

ماتس وادمن رئیس بخش تجزیه‌وتحلیل اداره کاریابی می‌گوید: در حقیقت متولدین خارج از کشور، از بازار کار دور هستند. می‌توان گفت که این افراد تحصیلات پایین‌تری داشته و به رشد مهارت نیاز دارند که پروسه این کار برای آنها طولانی‌تر خواهد بود.
در ماه مارس متولدین خارج از کشور بیش از نیمی از کسانی که بیکار هستند را تشکیل داده‌اند که رقم آن معادل ۱۸۸ هزار نفر از میان ۳۷۲ هزار نفر است. دلیل این مساله نیز مراجعه هر چه بیشتر تازه‌واردان به اداره کاریابی عنوان شده است.
ماتس وادمن می‌گوید که برای ساده‌تر کردن ورود متولدین خارج اروپا به بازار کار، به از جمله بررسی مهارت‌ها و آموزش زبان سوئدی نیاز است.