Lyktor utan tillstånd kan kosta 20 000 kronor

De omstridda lyktorna på en byggnad vid Kung Magnus väg i Visby ska bort, tycker tjänstemännen på samhällsbyggnadsförvaltningen. Det handlar om den fasadbelysning som ett bolag har satt upp på sin fastighet utan att ha bygglov för det.

Gatlyktorna hänger ner för nära trottoaren och gatan skriver kontoret till byggnadsnämndens politiker. På så sätt är lyktorna en fara ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Något bygglov i efterhand ska inte heller ges, enligt tjänstemännen, eftersom det skulle strida mot reglerna.

Enligt förslaget från tjänstemännen ska ägaren betala dryga 20 000 kronor eftersom lyktorna satts upp utan tillstånd. Tas de inte ner bör summan bli högre.

Byggnadsnämndens arbetsutskott har inte tagit ställning i frågan utan överlämnar åt byggnadsnämnden att besluta om lyktornas vara eller inte vara.