Barn behöver bättre information om sina diagnoser

2:19 min

Barn och ungdomar som går i särskola kan behöva få hjälp med att förstå den funktionsnedsättning som de har. Ändå är det vanligt att de vuxna omkring dem inte pratar så mycket om diagnosen. Det säger Cecilia Olsson som har forskat om det här.

Klicka om du vill läsa mer

– Även om någon försöker att inte prata om det så vet barn som har en funktionsnedsättning att det är något. Det går inte att tiga ihjäl det eller komma undan.

Ja, de som har någon funktionsnedsättning förstår ofta att de kan vara annorlunda än andra barn. 

För att få veta vad det beror på så kan experter behöva göra en utredning och få fram en diagnos:
– Utvecklingsstörning, eller som det idag kallas "intellektuell funktionsnedsättning", men det är samma sak som utvecklingsstörning. Man kan också få en diagnos som adhd eller autism i olika varianter.

Barnen glöms bort

När utredningen är klar är det ofta föräldrar och andra vuxna omkring barnen som får information om diagnosen och vad den innebär. Men barnen själva får ibland inte veta särskilt mycket.

Det är fel, tycker Cecilia Olsson. Hon säger att läkare, lärare och andra omkring barnen måste förklara för barnen att de har en diagnos och vad den innebär.

Det är också viktigt att barnen får den informationen på ett bra sätt:

– Man behöver sätta sig ned i lugn och ro. Det behöver få ta tid och man förklarar i flera omgångar. Man behöver få förklarat vad det betyder i min vardag för just mig. Sedan behöver man få veta vilket stöd man kan få för att få det att fungera bättre.

Kunskap är viktigt

Att få veta om och förstå sin egen diagnos kan betyda mycket, säger Cecilia Olsson. Hon berättar om en kvinna som fick veta att hon har Asperger, som är en form av autism:

– En ung vuxen kvinna som har en aspergerdiagnos och hon fick den som vuxen och då sa hon att det var så skönt att få sin diagnos: "Då förstod jag att jag var precis som jag skulle, bara annorlunda".