Bibliotekarier ska knacka på hos barnfamiljer

1:43 min

I Halland kan barnfamiljer få hembesök av bibliotekarier som ska tala om hur viktigt det är för barn att få ett rikt ordförråd.

"Nej politiker, se till att det finns bra dagispersonal och skollärare för trots allt, det är det som den typen av personal är till för!" skriver Mia på Facebook.
Vad tycker du? 

– Det kommer att bli bibliotekarier som går hem till barnfamiljerna, och då gör man det när barnen är mellan sex och åtta månader gamla, förklarar Lovisa Aldrin (L), ordförande för Kultur och Skola i Halland, som ansvarar för projektet i Region Halland.

Så tidigt är det viktigt att man börjar jobba med barnens språkutveckling.

Många barn i Sverige har i dag ett dåligt ordförråd. Det kan de få lida för hela livet – i skolan, på jobbet eller privat.

Det vill Region Halland råda bot på i projektet "Småbarns språkutveckling", där bibliotekarier ska göra hembesök hos barnfamiljer i Halland, oavsett ekonomiska eller språkliga förutsättningar.

Hembesöken ska gå till på ungefär samma vis som med BVC, men de blir inte obligatoriska.

Ulrika Thorbjörnsson barnbibliotekarie i Halmstad har redan tänkt ut vilka råd hon vill ge föräldrarna.

Det allra viktigaste är att vara närvarande tillsammans med sitt barn och att man är där.

– Man bör även tänka på att ge det lilla barnet ord och göra världen begriplig, genom att benämna och samtala med barnet, säger Ulrika och understryker att föräldrarna även tidigt börjar läsa och berätta för sitt barn.

Mamma Emma Agnell, med dottern Sonja, tycker att projektet verkar bra.

– Ja, jag tycker det är ett bra initiativ. Vår snart tvååriga dotter får inte kolla på tv. I stället läser vi böcker och sjunger sånger.

– Hon var uppe i fyraordsmeningar strax efter att hon var ett och ett halvt år. Hon har ett jättestort ordförråd. Man får knappt tyst på henne, säger Emma och skrattar.

Pappa Morgan Eliasson är ute och shoppar i Halmstad med elvaåriga dottern Nelly Sjögren Eliasson. Han är dock skeptisk till att man ska tänka på barns ordförråd så tidigt i livet. 

– Ja, det har jag verkligen svårt för att förstå. För då kan barnen knappt prata, säger han.

Projektet ska upp på regionfullmäktiges bord i slutet av april. Start beräknas till 2018. Kultur och Skola i Halland stödjer sig på forskning i både USA och Storbritannien, säger Lovisa Aldrin

Det finns ett gediget forskningsmaterial som visar hur viktigt det är för barn att utveckla sitt språk i tidig ålder.